1: RMA nummer:

Er is altijd een RMA nummer verplicht om een reparatie aan te vragen. De reparatie aanvraag geschiedt middels het volledig invullen van het aanvraag formulier. Het ontbreken van een RMA nummer kan leiden tot vertraging van de reparatie, of weigering van de reparatie. RMA nummer dient in tweevoud zichtbaar op de doos aangebracht te zijn. Bij alle correspondentie dient het RMA nummer vermeld te worden.

2: Transport:

VTS kan een ophaal/breng service verzorgen via een transporteur voor transport tussen de winkel en VTS. De dealer kan gebruik maken van deze service op eigen risico. TS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door slechte verpakking en/of transport. Dealers hebben tevens de mogelijkheid om producten zelf aan te leveren (en weer af te halen) bij VTS. Vanzelfsprekend op eigen risico. VTS kan als alternatief ook zelf het transport verzorgen via de eigen transportdienst.

3: Transport verzekering:

VTS kan tegen een meerprijs het te verzenden product verzekeren zodat het risico wordt afgedekt mbt eventuele transportschade. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de transportverzekering wanneer er onbeschadigde verpakking wordt gebruikt. VTS kan een ontvangen zending in ondeugdelijke verpakking weigeren voor het retourtransport. Een eventuele retourzending vanuit VTS met gebruik van de ontvangen ondeugdelijke verpakking zal enkel geschieden na overleg met de opdrachtgever aangezien de zending niet in aanmerking komt voor de transportverzekering. Onder de transportverzekering valt de schade aan het product ontstaan tijdens het transport alsook vermissing van het product.

4: Garantie:

Elke reparatie van VTS heeft 6 maanden garantie. Deze garantie heeft betrekking op het vervangen onderdeel. Indien hetzelfde onderdeel binnen een periode van 6 maanden weer defect raakt, dan wordt deze kosteloos vervangen. Betreft het echter een ander defect onderdeel dan zal dit als een nieuwe reparatie worden behandeld.

5: Offerte:

Voor buiten-garantie opdrachten ontvangt de dealer een offerte ter goedkeuring vanuit VTS. Na acceptatie van de offerte/prijsopgave kan het reparatieproces in gang worden gezet. Naar aanleiding van de geselecteerde reparatie limiet op het aanvraagformulier zal VTS wel of geen offerte opmaken. Indien de reparatiekosten onder de geselecteerde limiet blijven dan zal VTS de reparatie zo spoedig mogelijk uitvoeren. De reparatiedetails worden na de reparatie te allen tijden gecommuniceerd aan de opdrachtgever.

6: onderzoekskosten:

Indien er na 3 weken geen reactie is ontvangen op een offerte dan behoudt VTS het recht om opslagkosten door te berekenen aan de dealer.

TVA: BE 0453.441.643

RPM BRUSELS

IBAN: BE02 4255 1798 4140

BIC: KREDBEBB

TVA: BE 0453.441.643

RPM BRUXELLES

IBAN: BE02 4255 1798 4140

BIC: KREDBEBB

+32 (0)2 465 33 10